Médiá

Odborný garant produktov

Regina Paulyniová

Naším odborným garantom a ambasádorom je estetický dermatológ

MUDr. Regina PAULÍNYOVÁ

BENEDERMA Bratislava

Absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Atestáciu z dermatovenerológie stupňa získala v roku 2003  a Európsku atestáciu z dermatovenerológie v roku 2009.

V rámci ďalšieho  odborného vzdelávania sa pravidelne zúčastňuje na špecializovaných kurzoch. Je členkou viacerých domácich i zahraničných odborných organizácií.

dermatologička