Médiá

DermaCosmetic

HB Mediva s.r.o.

Business Director:

Mgr. Ivana Hajnovičová Bradiaková

  • Mobil: 0911 896 777
  • Email: hajnovicova@dermacosmetic.sk, info@dermacosmetic.sk

IČO: 51 008 025

IČ DPH: SK 212 055 6669

Číslo účtu:

  • Tatra banka: IBAN - SK22 1100 0000 0029 4804 5157

Adresa:

  • Požiarnicka 7
  • Detva
  • 96212

Obchodný tím:

info@dermacosmetic.sk

  • Mobil: 0917 615 100, 0910 696 800