Médiá

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou HB MEDIVA s.r.o.

V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní vašich osobných údajov. Odporúčame vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.dermacosmetic.sk.  

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou HB MEDIVA, s.r.o. podľa konkrétneho účelu spracúvania:

I.Elektronický obchod – E-shop

II.Vyhlásené súťaže spoločnosťou HB MEDIVA s.r.o.

III. Newslettre

IV. Komunikácia a pošta

V. Cookies

Všeobecné údaje

Prevádzkovateľ:Prev ádzkovateľom Dermacosmetic e-shopu, v ktorom sú spracúvané vaše osobné údaje je: HB MEDIVA s.r.o., Požiarnická 1599/7, 962 12 Detva, IČO:51 008 025 (ďalej len Dermacosmetic), email: info@dermacosmetic.sk, tel.: 00 421 911 896 777

Zodpovedná osoba: Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: info@dermacosmetic.sk, poštou na adresu Deramcosmetic.

Kto môže využívať naše služby: Nákup v našom e-shope, registrácia v e-shope, účasť v súťažiach a prípadné zasielanie newsletterov sú určené osobám starším ako 18 rokov. Osoba mladšia  ako 18 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Osobné údaje, ktoré spracúvame: Fakturačné/dodacie údaje/registračné údaje: Meno, priezvisko, oslovenie, adresa, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, adresa doručenia,  požívateľské meno.


Údaje o nákupoch, prihláseniach: Údaje o tovare, cene nákupov, dátum a čas objednávky, číslo účtu, údaje o platbách kartou (iba posledné 4 čísla platobnej karty), IP adresa a webový prehliadač zariadenia,  dátum a čas registrácie.

Ak dokončíte nákup bez registrácie nebudeme spracúvať vaše používateľské meno, dátum a čas registrácie.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

I. Elektronický obchod -E-SHOP

I.1 Spracúvame: Fakturačné/dodacie údaje a údaje o nákupoch na účely spracovania objednávok a faktúr, spracovania platieb za objednaný tovar, poskytnutia informácií o stave objednávky, prípadného poskytnutia zliav,  doručenia objednaného tovaru. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy.

I.2 Registrácia: Ak sa zaregistrujete bez nákupu budeme spracúvať vaše osobné údaje za účelom vedenia databázy registrovaných užívateľov. Osobné údaje na účely registrácie vo Dermacosmetic e-shope spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

I.3 Marketing: Ak pri dokončení objednávky zakliknete políčko „Prajem si odoberať novinky (newsletter)“ budeme Vám zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách emailom, poštou alebo SMS správou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Osobné údaje na účely marketingu spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

I.4 Doba uchovávania Vašich údajov: Vaše osobné údaje budeme v databáze registrovaných užívateľov uchovávať po dobu 5 rokov od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Ak ste nám poskytli súhlas na zasielanie marketingových informácií  budeme vaše osobné údaje uchovávať 5 rokov od dátumu registrácie alebo od posledného nákupu. Účtovné doklady spojené s vybavením objednávky musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

I.5 Poskytnutie osobných údajov na účely vybavenia objednávky je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme vašu objednávku vybaviť. Poskytnutie osobných údajov na účely registrácie vo Dermacosmetic e-shope a na účely marketingu je dobrovoľné.

II. Vyhlásená súťaž spoločnosťou HB MEDIVA s.r.o.

II.1 Osobné údaje: Identifikačné a kontaktné údaje na odovzdanie výhry: Meno, priezvisko, titul,  adresa,  telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty, užívateľské meno na sociálnych sieťach (pri súťažiach na sociálnych sieťach), údaje o výhre.
Údaje na splnenie podmienok účasti v súťaži: Odpovede na súťažné otázky, údaje o nákupe, fotografia, účasť v rámci sociálnych sietí.

II.2 Účel spracovávania Vašich osobných údajov:

Priebeh, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry: Osobné údaje na účely účasti v súťaži spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

II.3 Marketing: Ak pri prihlásení do súťaže zakliknete políčko „Prajem si odoberať novinky (newsletter)“ budeme Vám zasielať obchodné informácie o produktoch a rôznych akciách emailom, poštou alebo SMS správou. Obchodné informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Osobné údaje na účely marketingu spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

II.4 Doba uchovávania Vašich údajov Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 12 mesiacov po ukončení súťaže. Ak ste nám poskytli súhlas na zasielanie marketingových informácií  budeme vaše osobné údaje uchovávať 5 rokov od poslednej účasti v súťaži. Účtovné doklady spojené s odovzdaním výhry musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

II.5 Poskytnutie osobných údajov na účely stanovené podmienkami súťaže sú povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme akceptovať Vašu účasť vo vyhlásenej súťaži. Poskytnutie osobných údajov na účely registrácie vo Dermacosmetic e-shope a na účely marketingu je dobrovoľné.

III. Newslettre

III.1 Osobné údaje, ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné  údaje: Adresa  elektronickej pošty, IP adresa a webový prehliadač zariadenia,  dátum a čas prihlásenia sa na odber informácií o novinkách a akciách.  

III.2 Účel spracovávania Vašich osobných údajov: Zasielanie newslettrov a marketingových informácií. Newslettre a marketingové informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Osobné údaje na účely marketingu spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

III.3 Doba uchovávania Vašich údajov: Vaše osobné údaje budeme uchovávať 5 rokov od dátumu prihlásenia sa na odber noviniek.  Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

III.4 Poskytnutie osobných údajov na účely zasielania newslettrov a marketingových informácií je dobrovoľné.

IV. Komunikácia a Pošta

IV.1 Osobné údaje, ktoré spracúvame: Identifikačné a kontaktné  údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, podpis, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, údaje uvedené v prijatých a odoslaných dokumentoch.  

IV.2 Účel spracovávania Vašich osobných údajov: Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu  s vami keď nás kontaktujete v akejkoľvek záležitosti resp. pri uplatňovaní vašich práv rôznymi komunikačnými kanálmi (osobne, poštou, elektronickou poštou, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí). Osobné údaje vzájomného kontaktu s vami spracúvame na základe vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty spracúvame na základe osobitného zákona.

IV.3 Doba uchovávania Vašich údajov: Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu vybavenia vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty budeme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týka. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

IV.4 Poskytnutie osobných údajov na účely vzájomného kontaktu s vami je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s vami komunikovať a reagovať na vašu žiadosť.

V. Cookies

Zásady používania cookies

Jednotlivé stránky portálu www.dermacosmetic.sk používajú cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb. Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania.

Čo sú to cookies?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Ako a prečo používame cookies?

Základné súbory cookie

Tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad prihlásenie registrovaného používateľa alebo predvypĺňanie formulárov, dokončenie objednávky. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Prevádzkové súbory cookie

Tieto cookies slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.

Reklamné súbory cookie

Reklamné súbory cookies slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.

Cookies tretích strán

Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense, Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Pravidlá používania cookies Google

Pravidlá používania cookies Facebook

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Vašeho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať Vás pred tým, ako je cookie uložený na Vašom zariadení.  Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehľadávača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Zdieľanie Vašich údajov:

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Daňový úrad, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.

Sprostredkovatelia:
Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov. Našimi sprostredkovateľmi sú:

Poskytovatelia IT služieb, Marketingové agentúry a Poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Vaše práva

Právo na odvolanie súhlasu: Súhlas so spracúvaním osobných údajov na zasielanie marketingových informácií  a súhlas s registráciou vo Dermacosmetic e-shope  môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Dermacosmetic, na našom webe www.dermacosmetic.sk/kontakt, elektronicky na emailovú adresu info@dermacosmetic.sk. Odhlásiť sa zo zasielania marketingových informácií môžete aj priamo v emailovej marketingovej informácii, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov  pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k vašim osobným údajom: Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov: Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie osobných údajov: Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo na základe žiadosti o blokovanie vašich osobných údajov.

Právo na prenos vašich osobných údajov: Máte právo na základe žiadosti získať vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na účely marketingu: Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu.

Spôsob uplatňovania práv: Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na adresu Dermacosmetic, na našom webe www.dermacosmetic.sk/kontakt alebo elektronicky na emailovú adresu info@dermacosmetic.sk.Na vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27), ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 Platné od 01.08.2018